Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Ansökan om aktivitetsmedel

 

Har ni en idé om hur ni tillsammans kan bidra till ökad trivsel, friskvård eller ökad gemenskap inom ert bostadsområde, eller kanske för alla boende inom Karlskogahems bestånd?


Då kan ni få stöd och hjälp från Karlskogahem. Ett av våra uppdrag är just att främja hyresgästers trivsel, trygghet och integration i våra bostadsområden. En viktig del i arbetet är hyresgästernas engagemang.

Via vår blankett kan hyresgäster söka ekonomiskt bidrag för att arrangera en aktivitet. Våra boendeutvecklare hjälper självklart till med planeringen och medverkar på aktiviteten.

Ansökan aktivitetsmedel

 

Med vänlig hälsning

Karlskogahem AB

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se