Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Nu är snön här!

 

Vi snöröjer efter det slutat snöa, då får vi med all snö på en plogning. Vid stora eller långvariga snöfall börjar vi tidigare.
Att snöröja våra områden efter ett normalt snöfall tar cirka åtta
timmar. Att grusa våra områden tar cirka fyra...
timmar. Vi prioriterar framkomligheten till sjukhem och gruppboenden, därefter röjer vi i bostadsområden.

Har du p-plats är det du själv som ansvarar för att skotta
och sanda i din p-ruta. Har du garage skottar du själv framför
garageporten. Om vi alla hjälps åt går det mycket lättare.

Tips inför vintern

Kyla och halka hör vintern till, det kommer vi inte ifrån. Men om du följer våra råd blir det lite mindre kallt och halt.

• Ställ in cykeln i cykelrummen då blir det skönare för dig när du ska cykla iväg. Du underlättar också snöröjningen.

• Motorvärmare är ett bra hjälpmedel men kom ihåg att ta bort
sladden när du kör iväg.

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se