Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Ombyggnad av Bobutiken


Vi genomför just nu en utbyggnad av kontoret i syfte att få en mer ändamålsenlig kundmottagning. Det innebär en del olägenheter för vår personal men framför allt för våra kunder och samarbetspartners. Målet är att detta ändå ska leda till att vi kan ge bättre service.

I november kommer vi i samband med invigning av vår nya bobutik och Karlskogahems 70-års jubileum att bjuda in till Öppet hus för att visa upp och berätta om vår verksamhet för både kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vi återkommer med mer information.

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se