Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Vi vill bli bättre!

Hur trivs du hos oss? Vad tycker du om vår service?

I mars genomför Karlskogahem en ny hyresgästundersökning.

Vi kommer dela ut vår enkät till samtliga hyresgäster torsdagen den 16 mars.

Det är två år sedan Karlskogahems förra hyresgästundersökning och då svarade hela 62 procent. Vi hoppas att minst lika många svarar den här gången. Vi på Karlskogahem tar era svar på allvar. Sedan förra enkäten har vi jobbat aktivt med era önskemål.

Torsdagen den 23 mars klockan 15–18 finns vi på karlskogahem på plats på kontoret för att hjälpa dig att fylla i hyresgästenkäten. Personal med olika språkkunskaper kommer finnas på plats och Karlskogahem bjuder på fika.

Dina åsikter är viktiga och vi skulle därför uppskatta om du vill delta i vår undersökning om ditt boende. Svaren hjälper oss på Karlskogahem att se vad vi kan bli bättre på.

Tack på förhand för din medverkan!

Med Vänlig hälsning

Karlskogahem

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se