Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

En attraktiv arbetsplats

 

Här kan du söka lediga tjänster på Karlskogahem.

 

På Karlskogahem är vi cirka 40 medarbetare som arbetar tillsammans.

Karlskogahem är en av de mest attraktiva arbetsplatserna i Karlskoga. En förutsättning för att Karlskogahem ska upplevas som attraktiv arbetsplats är att alla medarbetare känner stolthet och engagemang i sitt arbete. Stolta och engagerande medarbetare blir ambassadörer som sprider ett gott rykte om Karlskogahem till kunder, leverantörer och andra intressenter vilka kan vara potentiella kandidater.

Att företagets medarbetare trivs, mår bra, har rätt kompetens, är aktivt delaktiga och har möjlighet att påverka utformningen av verkamheten är en förutsättning för allas engagemang, vilja och förmåga att utföra ett bra arbete.

Våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Detta säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning av arbetsinsatser, bra ledarskap samt bra kommunikation om vår gemensamma värdegrund.

I menyn till vänster har du möjligheten att träffa några av våra medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter och tankar om att jobba på Karlskogahem.

______________________________________________

 

Karlskogahems mission är: Vi tror på Karlskoga. Genom vårt arbete i stort och smått, visar vi att vi tror på Karlskoga.

Karlskogahems vision är: Ett stolt Karlskoga. Vi bidrar till att alla som bor och lever i Karlskoga ska känna stolthet över sin stad. En stad att trivas, utvecklas och må bra i - genom hela livet. Där vill Karlskogahem vara en självklar del.

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se