Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Mervärden i hyran

Som boende hos Karlskogahem så får ni varje år tillgång till ett antal mervärden.

Vi försöker att ha ett utbud som ska tillgodose de flestas behov och smaker. Det kan t ex vara resor, musikunderhållning, bildvisningar eller olika kulturarrangemang.

_________________________________________________Vandring i Säfsen

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se