Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Din odlingslott

Om du inte har en uteplats eller trädgård kan en odlingslott vara ett bra alternativ. Odla dina egna blommor och grönsaker och låt odlingslotten i Skogsparken bli din egen oas. För att odlingsområdet ska vara så trevligt som möjligt är det några saker vi vill att du ska tänka på.

Planera din odlingslott
Innan det är dags att sätta igång med odlingen är det bra att planera hur du vill att odlingslotten ska se ut.

Visa hänsyn till dina odlingsgrannar
Odlingslotten ska hållas i i vårdat skick och fri från ogräs.
Undvik att använda kemiska bekämpningsmedel.
Plantering av höga och vida växter får inte ske så att det stör odlingen på grannens lott.
Växthus får inte sättas upp. Men drivbänk eller liknande går bra. Höjden får inte överstiga 1,2 meter.

Redskapsbod och gemensamma ytor
Alla som hyr odlingslott har tillsammans ansvar för att se till att redskapsboden och gemensamma ytor hålls rena.

Vatten
Karlskogahem ansvarar för att sätta på och stänga av vattnet beroende på säsong.

Besiktning
För att området ska hålla sig fint besiktas området minst två gånger per år.

Uppsägning
Om du säger upp din odlingslott ska jordytan vara städad och rensad innan den lämnas. Uppsägningstiden är en kalendermånad.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se