Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Uppsägning

Uppsägningtid
Uppsägningstiden är 3 kalendermånader.
Exempel: Du måste säga upp dig senast den 31/3 för att få räkna april, maj, juni som uppsägningstid.
Uppsägningen ska göras skriftligen och lämnas till Bobutiken. På baksidan (eller nedre delen) av ditt hyresavtal finns en del för uppsägning som du skriver på. Kom ihåg ditt telefonnummer och gärna din nya adress.

Uppsägningstid när jag flyttar inom Karlskogahem
Vid byte inom Karlskogahem kan uppsägningstiden variera, det beror på lägenheten du ska flytta in i. Uppsägningstiden för din nuvarande bostad måste samordnas med den du ska flytta till.
Ska du flytta till en lägenhet där den nuvarande hyresgästen har 3 månaders uppsägning? Då är det den uppsägningstiden som gäller även om du flyttar inom Karlskogahem.

Visning av din lägenhet
Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadsökande som vill se din lägenhet. Ni kommer själva överens om tid för det.

Besiktning av lägenheten
I samband med uppsägningen bokas en tid för förbesiktning. Vid avflyttning görs en slutbesiktning där vi kollar städning med mera. Det är bra om du kan vara med för då kan vi undvika eventuella missförstånd och oklarheter i bedömningen av lägenhetens skick.

El
Kom ihåg att beställa slutavläsning av ditt elabonnemang. Karlskoga Energi & Miljö kontaktar du på telefon 0586 - 750 100.

Internet
Du ska även säga upp ditt internetabonnemang. Det underlättar för den nya hyresgästen att snabbt få igång internet.

Städning vid avflyttning
Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Vid uppsägningen får du information och tips att tänka på vid till exempel städningen.
Tänk på att städa ordentlig efter dig. Om du får anmärkningar på städningen så debiteras du kostnaden för att städa lägenheten.

Nycklar
Samtliga nycklar och tvättlås ska lämnas till receptionen senast kl 12.00 på utflyttningsdagen. Du ska lämna tillbaka alla nycklar. Om alla nycklar inte lämnas tillbaka måste ett cylinderbyte göras och du debiteras kostnaden:
1 500 kr- 2 500 kr.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se