Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Skötsel av din uteplats

Vi på Karlskogahem vill att alla ska trivas i sin boendemiljö. För dig som har förmånen att ha en uteplats i anslutning till din lägenhet innebär det en glädje, men också ett ansvar att sköta om den.
Håll allmän ordning på din uteplats och använd den inte för förvaring av sådant som inte hör hemma där såsom skräp, trasiga cyklar, kyl och frys etc.

Karlskogahem genomför rutinmässigt besiktning av uteplatser och om din skulle vara skött på ett otillfredsställande sätt påpekar vi det och kommer återigen och kollar den. Som hyresgäst har du alltid ansvar att sköta om din uteplats.

Har du frågor, förbättringsförslag eller önskemål angående din uteplats är du välkommen att kontakta oss.

 

Nyheter

Ändring gällande uteplats

I samråd med Hyresgästföreningen har Karlskogahem kommit överens om att gräsklippning av uteplats ska skötas av dig som hyresgäst fr.o.m. 15 april, 2017. Karlskogahem har gräsklippare till låns som är utplacerade vid olika adresser;

  • Ekehjelmsvägen 5-9 (källaren)
  • Bigatan (miljörummen)
  • Baggängsvägen 28 och 42 (miljörummet för grovsopor)
  • Skrantahöjdsvägen 60 B (bredvid entren)
  • Timmermansvägen 2-4 och 5-11 (Källarkorridor)
  • Murarvägen 12-14 (Källarkooridor)
  • Linnebäcksby (förrådet bredvid garaget)
  • Skogsrundan 7 och 17 (miljörummet)

I foldern "För dig med uteplats"PDF  kan du som hyresgäst läsa mer om skötseln av din uteplats.

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se