Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Vinterunderhåll

Hyresbostäder har följande prioriteringsordning för snöröjningen: entréer, gångytor, parkeringar, källartrappor, cykelställ, mattpiskplatser.

Fordonsägarens ansvar
För att snöröjningen ska fungera optimalt och med högsta möjliga effektivitet uppmanar vi alla att parkera så att snöröjningen underlättas. Det är ej tillåtet att parkera framför entré- garageportar, sophus, tillfarter, gångar och på trottoarer.  Entreprenören kommer att snöröja så bra som möjligt, men det är inte möjligt att få bort all snö exempelvis framför garageportar, där måste hyresgästen själv ta vid.
På hyrd parkeringsplats har hyresgästen själv ansvar för snöröjningen.

Entreprenörens ansvar
Inga snövallar skall lämnas kvar framför portar eller bakom bilar på parkeringsplatserna efter avslutad snöröjning.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se