Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Karlskogahem AB

Vi är ett av Karlskoga Kommun helägt företag.  Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Karlskoga tätort dels med egen personal dels med hjälp av upphandlade tjänster.

Karlskogahem i korthet
Organisationsnummer: 556046-8885
Verkställande direktör: Ann Hermansson Alm
Bostadslägenheter: 2 666 st
Lokaler: 144 st
Nettoomsättning: 207 767*
Soliditet: 17,2* %
Medarbetare: 42 personer varav 24 män och 18 kvinnor

* Från bokslutet 2016

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se