Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Ekonomiavdelningen

Vi på ekonomiavdelningen ansvarar för redovisningen med bokslut och årsredovisning. Vi jobbar också med frågor inom hyresdebitering och fakturering. Kravhanteringen har vi överlåtit till Intrum Justitia AB. Det är till oss du vänder dig om du har frågor om din hyra eller är intresserad av att betala din hyra via autogiro.

Redovisningsassistent                                                                  Anita Björkmon

Ekonomiassistent 
Lena Wallberg Olsson

Ekonomichef
Nadja Piric

Blankett för autogiro finner du härPDF.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se