Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Fastighetsavdelningen

På vår avdelning ser vi till att våra fastigheter mår bra. Detta gör vi genom underhåll, reparationer och drift. En annan del som är viktig för oss är miljöfrågor, vi jobbar kontinuerligt med att hitta bra lösningar för att bl.a minska vår energiförbrukning. Allt detta gör vi för att våra hyresgäster ska få ett så tryggt och bekvämt boende som möjligt.

Fastighetschef 
Anders Zetterblad

Byggsamordnare

Magnus Gustavsson

VVS-samordnare
Thomas Andersson

Elsamordnare
Dennis Stridh

Styr och el frågor
Tobias Nyvelius

Ventilationssamordnare
Anders Eriksson

VVS-montör
Lars Ohlson

Fastighetsavdelningen

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se