Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Karlskogahems styrelse

Styrelsen består av styrelseordförande samt fyra ledamöter som representerar både den politiska majoriteten och oppositionen i Karlskoga kommun. Styrelsen innehåller även två opolitiska ledamöter som är sakkunniga. Styrelsen utses av kommunfullmäktige.

Från vänster

Pia Renman, vice ordförande                                                                                                                      Marketta Loiske, ledamot
Anders Nyberg, ledamot
Nina Höijer, suppleant
Tomas Samuelsson, ledamot
Ann Hermansson Alm, vd
Bo Andersson, ledamot Agneta Wästbjörk, suppleant
Rolf Lindberg, ordförande
Lars Hultkrantz, ledamot


Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se