Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Sponsring

 

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för Karlskogahem och den sponsrade verksamheten. Karlskogahem stödjer en verksamhet med kontanta medel eller tjänster under avtalad tid. Motprestationen kan bestå av t ex reklam eller mervärde för Karlskogahems hyresgäster.

Syfte

Sponsringens syfte är att stärka Karlskogahems profil och varumärke genom att exponeras och associeras med positiva aktiviteter som en del av det långsiktiga varumärkesarbetet. Sponsringen ska också bidra till att göra Karlskoga till en attraktiv bostadsort med rikt föreningsliv, ett mångkulturellt utbud och positiva arrangemang.

Riktlinjer

Karlskogahem samarbetar i första hand med föreningar som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet på lokal nivå i deras idrottsliga och kulturella utövande.

I samband med sponsring ska exponering av logotype och liknande följa Karlskogahems grafiska profil.

Sponsringsinsatserna och dess omfattning bedöms utifrån i vilken grad verksamheten;

 • stödjer barn och ungdomars aktiviteter inom idrott, kultur eller annan barn- och ungdomsverksamhet
 • stärker Karlskogahems varumärke
 • bidrar till att göra Karlskoga till en attraktiv bostadsort
 • ger Karlskogahems kunder ett mervärde
 • når många människor i samhället

Karlskogahem sponsrar inte;

 • verksamhet som kan uppfattas som omoralisk eller oetisk
 • vinstdrivande verksamheter
 • politisk eller religiös verksamhet
 • enskilda utövare eller privatpersoner

Karlskogahem är under 2017 sponsor till;

 • BIK Karlskoga
 • Rävåsens IK
 • Karlskoga Golfklubb
 • Karlskoga Bats Baseball
 • BK Karlskoga FF
 • OK Djerf
 • Karlskoga Simhopp
 • Karlskoga Simförening
 • Karlskoga Näringsliv och turism
 • Konst runt Möckeln
 • Nattvandrarna

Vill du söka sponsring hos oss?

Kontakta HR- och kommunikationsansvarig Jimi Högfeldt via mail jimi.hogfeldt@karlskogahem.se. Vi behöver din förfrågan senast den 1 oktober för kommande års sponsring.

 

             

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se