Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Våra värdeord

Vår värdegrund är vår kompass som leder oss rätt i vardagen, i det vi gör och hur vi gör det.

Våra värdeord är ansvar, enkelhet, lojalitet, öppenhet och respekt.

Ansvar

Vi tar alla ansvar för vår verksamhet och har alltid hyresgästernas bästa for ögonen. Vi hjälper varandra for att tillsammans utveckla bra boendemiljöer och en bra arbetsmiljö.


Enkelhet

Vi är enkla att ha att göra med. Vår verksamhet präglas av enkelhet och vi kommunicerar på ett enkelt och tydligt sätt, såväl internt som med andra. Vi är tydliga med vad som gäller och foljer fastställda rutiner, riktlinjer och policies.


Lojalitet

Vi är alla delaktiga i uppdraget att utveckla foretaget till en aktiv och ledande aktör på hyresmarknaden. Vi uppträder alltid professionellt och har en positiv attityd gentemot varandra och bolaget.

 

Öppenhet

Vi är ärliga och trovärdiga i vår verksamhet och i vår kommunikation med andra. Vår verksamhet kännetecknas av öppenhet och möjlighet till insyn.

 

Respekt

Vi respekterar var och ens olikheter och möter alla som vi själva vill bli bemötta. Vi skapar fortroende och tillit genom att vara engagerade, lyhörda, bry oss och visa hänsyn.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se