Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Förtur

Näringslivsförtur
Näringslivsförtur innebär att man har fått ny tillvidareanställning inom kommunen och avser att flytta hit, samtidigt som det är angeläget att personen får sin hemvist inom kommunen.

Ansökan om förtur, enligt särskild blankett, skall göras innan eller inom en månad efter att anställningen påbörjats. Anställningen skall styrkas med arbetsgivarintyg. 

Den sökande får maximalt två erbjudanden under sex månader. Om den sökande avböjer ett erbjudande förvinner förturen. Den sökande kan inte kräva förtur till särskilt objekt eller särskilt område.

Blankett för ansökan om näringslivsförturPDF

Vid förtursärenden kontakta Bobutiken Skrantafallet 9 A. Telefon 0586 - 657 10.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se