Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Tillgänglighet

Gemensamt för seniorbostäderna är att alla har bra tillgänglighet och kan nås utan trappor. Antingen ligger lägenheten helt i markplan eller så finns hiss som stannar i nivå med bostaden. En del lägenheter saknar trösklar och har rymliga badrum.

I vissa områden finns gemensamhetslokal för gemensamma aktiviteter.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se