Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Vårdboende

Söker du någon form av vårdboende vänder du dig till socialförvaltningen som informerar om kommunens möjligheter till boende enligt socialtjänstlagen.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se