Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Våra bostadsområden

Översiktskarta över Hyresbostäder i Karlskoga AB Baggängen Ekeby Övre Skranta Skogsrundan Mineralen Nedre Skranta Karlberg Centrum Syd Centrum Centrum Väst Centrum Nord Solbringen Sandviken Nord Sandviken Syd

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se