Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Miljörum

Baggängsvägen 28-42, 61 Skrantahöjdsvägen 52, 60-66

Vi på Karlskogahem vill gärna att du sorterar dina sopor.

Boende på Baggängsvägen 28-42, 61
Restavfallet lägges i miljömiljörum som finns vid
Baggängsvägen 28, 42 och 61.

Skrantahöjdsvägen 52
Restavfallet läggs i miljörummet vid Skrantahöjdsvägen 52.

Boende på Skrantahöjdsvägen 60-66
Miljörum för källsortering finns vid Skrantahöjdsvägen 60.

Grovsopor
Möbler, cyklar, elektronik, bildelar, vitvaror eller liknande är EJ tillåtet att lämna i våra sophus.
Det skall lämnas på Mosseruds avfallsanläggning.

Så här hittar du
Åk från Karlskoga längs E18 i riktning mot Kristinehamn/Karlstad. Ungefär fyra kilometer från rondellen ligger Mosseruds avfallsanläggning.

Mer information finner du på Karlskoga Energi & Miljös hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se