Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Miljörum

Badstugatan - Värmlandsvägen - Järnvägsgatan
När du bor hos Karlskogahem sorterar du ditt avfall i miljörummen.

Boende på Badstugatan
Miljöhus finns på gården framför Badstugatan 32.

Boende på Värmlandsvägen 3
Miljöhus finns bakom fastigheten.

Boende på Värmlandsvägen 5-9
Restavfallet lägges i sopnedkasten i trapphusen.
Miljörum finns i centralgaraget under Värmlandsvägen 5.

Bor du på Värmlandsvägen 7 eller 9 finns miljörum med restavfall och komposterbart avfall på Värmlandsvägen7.

Boende på Värmlandsvägen 6
Miljörum finns.

Boende på Värmlandsvägen 8-12
Sopskåp för restavfall och komposterbart avfall finns utanför Värmlandsvägen 8. Miljörum finns vid Värmlandsvägen 12.
Bor du på Värmlandsvägen 10 eller 12 finns miljörum i centralgaraget under Värmlandsvägen 12.

Boende på Järnvägsgatan 4
Miljörum finns bakom Värmlandsvägen 3.

Boende på Järnvägsgatan 6
Miljörum finns på gården.

Grovsopor
Möbler, cyklar, elektronik, bildelar, vitvaror eller liknande är EJ tillåtet att lämna i våra sophus.
Det skall lämnas på Mosseruds avfallsanläggning.

Så här hittar du
Åk från Karlskoga längs E18 i riktning mot Kristinehamn/Karlstad. Ungefär fyra kilometer från rondellen ligger Mosseruds avfallsanläggning.

Mer information finner du på Karlskoga Energi & Miljös hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se