Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Tvättstugan

Badstugatan - Värmlandsvägen - Järnvägsgatan

Många av våra boende utnyttjar den gemensamma tvättstugan för att tvätta. För allas trivsel är det därför viktigt att du alltid lämnar tvättstugan i det skick du själv vill finna den. I varje tvättstuga finns anvisningar för städning och över de olika maskinernas funktioner. Misskött städning kan komma att debiteras.

Boende på Badstugatan 26 - 36
Tvättstugan finns i källaren på Badstugatan 32.
Tvätttider alla dagar mellan kl. 07.00-21.00.
Bokning sker på bokningstavla med tvättcylinder

Boende på Värmlandsvägen 3
Tvättstugan finns i källaren.
Tvättider alla dagar mellan kl. 08.00-20.00.
Bokning sker på elektronisk bokningstavla.

Boende på Värmlandsvägen 6
Tvättstugan finns i markplan.
Tvättider alla dagar mellan kl. 08.00-20.00.
Bokning sker på elektronisk bokningstavla.

Boende på Värmlandsvägen 8 - 12
Tvättstugan finns i källaren på Värmlandsvägen 10c.
Tvättider alla dagar mellan kl. 07.00-22.00.
Bokning sker på elektronisk bokningstavla.

Boende på Värmlandsvägen 5 - 9
Tvättstugan finns i källaren på Värmlandsvägen 9.
Tvättider alla dagar mellan kl. 07.00-22.00.
Bokning sker på elektronisk bokningstavla.

Boende på Järnvägsgatan 4
Tvättstugan finns i källaren Järnvägsgatan 4C.
Tvättider alla dagar mellan kl. 07.00-21.00
Bokning sker på elektronisk bokningstavla.

Boende på Järnvägsgatan 6
Tvättstugan finns i trapphuset markplan.
Tvättider alla dagar mellan kl. 07.00-21.00
Bokning sker på bokningstavla med tvättcylinder.

Grovtvättstuga för boende på Värmlandsvägen 3, Järnvägsgatan 4 och 6.
Grovtvättstugan finns i källaren på Järnvägsgatan 4C.
Tvättider alla dagar mellan kl. 07.00-20.00
Bokning sker på elektronisk bokningstavla.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se