Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Miljörum

Vi på Karlskogahem vill gärna att du sorterar dina sopor.

Vindarnas väg 1-9,  Saxlyckevägen 34

Miljörum finns på gården vid Vindarnas väg 7 A.

Restavfall och komposterbart avfall lägges i sopskåpen utanför Vindarnas väg 1 A och 7 A.

Saxlyckevägen 25-29

Miljörum finns framför varje hus.

Grovsopor
Möbler, cyklar, elektronik, bildelar, vitvaror eller liknande är EJ tillåtet att lämna i våra sophus.
Det skall lämnas på Mosseruds avfallsanläggning.

Så här hittar du
Åk från Karlskoga längs E18 i riktning mot Kristinehamn/Karlstad. Ungefär fyra kilometer från rondellen ligger Mosseruds avfallsanläggning.

Mer information finner du på Karlskoga Energi & Miljös hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se