Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Miljörum

Solbringen

Vi på Karlskogahem vill gärna att du sorterar dina sopor.

Restavfall lägges i sopnedkasten i trapphusen.

Komposterbart avfall kastas i miljörum vid Kyrkogårdsgatan 40, Kyrkogårdsgatan 44 och Bohultsgatan 2.

Miljörum med källsortering för hela området finns vid Bohultsgatan 2.

Grovsopor
Möbler, cyklar, elektronik, bildelar, vitvaror eller liknande är EJ tillåtet att lämna i våra sophus.
Det skall lämnas på Mosseruds avfallsanläggning.

Mer information finner du på Karlskoga Energi & Miljös hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se